Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Názvy hierarchických úrovní
A. "Prioritní oblast"
A.1 "Strategický a dílčí cíl"
A.1.1 "Prostředek naplnění"

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2017

GesceSpolugesceSpolupráce
A. Senioři
Podpora důstojného života seniorůA1.základní podpora a bezpečí seniorůpro život v domácím prostředí
A1.1 - pečovatelská služba
A1.2 - osobní asistence
A1.3 - tísňová péče
A1.4 - odborné sociální opatření
Podpora důstojného života seniorůA2.rozšířená pomoc pro setrvání seniorů v domácím prostředí
A2.1 - denní stacionáře
A2.2 - odlehčovací služby
A2.3 - týdenní stacionáře
Podpora důstojného života seniorůA3.zajištění podpory seniorům, kteří vyžadují 24hodinovou pomoc
A3.1 - domovy pro seniory
A3.2 - domovy se zvláštním režimem
A3.3 - sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
B. Osoby s tělesným a smyslovým postižením
Podpora samostatného života a uplatnění osob s tělesným a smyslovým postiženímB1.Základní podpora osob s tělesným a smyslovým postižením pro život v domácím prostředí
B1.1 - pečovatelská služba
B1.2 - osobní asistence
B1.3 - odlehčovací služby
B1.4 - sociální rehabilitace
B1.5 - raná péče
B1.6 - průvodcovské a předčitatelské služby
B1.7 - odborné sociální poradenství
Podpora samostatného života a uplatnění osob s tělesným a smyslovým postiženímB2.Aktivizace a podpora při uplatnění osob s tělesným a smyslovým postižením
B2.1 - sociální rehabilitace
B2.2 - sociálně terapeutické dílny
B2.3 - denní stacionáře
B2.4 - sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Podpora samostatného života a uplatnění osob s tělesným a smyslovým postižením
B3.Zajištění podpory a péče osobám s tělesným a smyslovým postižením v pobytových zařízeních sociálních služeb
B3.1 - domovy pro osoby se zdravotním postižením
B3.2 - chráněné bydlení
C. Osoby s mentálním postižením
Podpora samostatného života a aktivizace osob s mentálním postižením C1.Základní podpora osob s mentálním postižením pro život v domácím prostředí
C1.1 - pečovatelská služba
C1.2 - osobní asistence
C1.3 - odlehčovací služby
C1.4 - podpora samostatného bydlení
C1.5 - raná péče
C1.6 - odborné sociální poradenství
Podpora samostatného života a aktivizace osob s mentálním postižením C2.Podpora aktivizace a uplatnění osob s mentálním postižením
C2.1 - sociální rehabilitace
C2.2 - sociálně terapeutické dílny
C2.3 - denní stacionáře
C2.4 - centra denních služeb
Podpora samostatného života a aktivizace osob s mentálním postižením C3.Zajišění podpory osobám s mentálním postižením v pobytových zařízeních sociálních služeb
C3.1 - sociální rehabilitace
C3.2 - sociálně terapeutické dílny
D. Osoby s duševním onemocněním
Podpora zapojení osob s duševním onemocněním do běžného života
D1.Stabilizace a zlepšování sociální situace osob s duševním onemocněním
D1.1 - sociální rehabilitace
D1.2 - chráněné bydlení
D1.3 - podpora samostatného bydlení
Podpora zapojení osob s duševním onemocněním do běžného životaD2.Podpora při začleňování osob s duševním onemocněním – pracovní uplatnění a vzdělávání
D2.1 - sociálně terapeutické dílny
D2.2 - sociální rehabilitace
D2.3 - odborné sociální poradenství
Podpora při začleňování osob s duševním onemocněním do běžného životaD3.Podpora při začleňování osob s duševním onemocněním - aktivizace
D3.1 - sociální rehabilitace
D3.2 - sociálně terapeutické dílny
E. Osoby sociálně vyloučené bez determinujícího vlivu zdravotního stavu či věku
Zmírňování či zamezování sociálního vyloučeníE1.Pomoc při řešení krizových a ohrožujících situací
E1.1 - krizová centra
E1.2 - intervenční centra
E1.3 - telefonická krizová pomoc
Zmírňování či zamezování sociálního vyloučeníE2.Podpora osob bez přístřeší
E2.1 - noclehárny
E2.2 - nízkoprahová denní centra
E2.3 - azylové domy
E2.4 - domy na půl cesty
Zmírňování či zamezování sociálního vyloučeníE3.Podpora osob, které vedou či jsou ohroženy rizikovým způsobem života
E3.1 - kontaktní centra
E3.2 - terénní programy
E3.3 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
E3.4 - odborné sociální poradenství
Zmírňování či zamezování sociálního vyloučeníE4.Pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci dluhové a právní
E4.1 - odborné sociální poradenství
Začlenění osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách a podpora při regeneraci těchto lokalitE5.Podpora prvotní prevence v lokalitách
E5.1 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
E5.2 - terénní programy
E5.3 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Začlenění osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách a podpora při regeneraci těchto lokalitE6. Podpora osobám ze sociálně vyloučených lokalit při hledání bydlení a zaměstnání, při zvyšování osobních kompetencí a dovedností
E6.1 - terénní programy
E6.2 - odborné sociální poradenství
Sanace rodiny a posilování rodičovských kompetencíE7. Podpora rodičovských kompetencí
E7.1 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
E7.2 - terénní programy
Sanace rodiny a posilování rodičovských kompetencíE8. Pomoc osobám ohroženým rozpadem rodinného soužití
E8.1 - odborné sociální poradenství
E8.2 - intervenční centra
F. Opatření k dosažení strukturálních změn
Rozsah a obsah sociálních služeb, které odpovídají potřebám uživatelůF1.Zkvalitnění služeb a humanizace celoročních zařízení sociálních služeb
F1.1 - domovy pro seniory
F1.2 - domovy se zvláštním režimem
F1.3 - domovy pro osoby se zdravotním postižením
Rozsah a obsah sociálních služeb, které odpovídají potřebám uživatelůF2.Transformace celoročních pobytových zařízení sociálních služeb
F2.1 - domovy pro osoby se zdravotním postižením
F2.2 - chráněné bydlení
F2.3 - podpora samostatného bydlení
F2.4 - domovy pro seniory
F2.5 - domovy se zvláštním režimem
Rozsah a obsah sociálních služeb, které odpovídají potřebám uživatelůF3.Podpora rozvoje sítě terénních a ambulantních služeb
F3.1 - pečovatelská služba
F3.2 - osobní asistence
F3.3 - sociální rehabilitace
F3.4 - sociálně terapeutické dílny
F3.5 - denní stacionáře
G. Systémová opatření
Funkční systém řízení sociálních služeb a sociální práce G1.Podpora terénní sociální práce v obcích, realizace depistáží a case-managementu
G1.1 - metodická podpora
G1.2 - vzdělávání
G1.3 - konzultace
Funkční systém řízení sociálních služeb a sociální práceG2.Pravidelné zjišťování potřeb osob v (potenciálně)nepříznivé sociální situaci
G2.1 - metodiky pro zjišťování potřeb
Funkční systém řízení sociálních služeb a sociální práceG3.Krajské partnerství
G3.1 - Návrhová skupina
G3.2 - konzultace
G3.3 - pracovní skupiny
G3.4 - návštěvy v místě poskytování služby
Funkční systém řízení sociálních služeb a sociální práceG4.Podpora dobrovolnictví
Funkční systém řízení sociálních služeb a sociální práceG5.Podpora pečujících osob