Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak Kamenice
Kamenice
www stránky

Kamenice

Názvy hierarchických úrovní
1. "Strategický cíl"
1.1 "Prioritní osa"

Strategický programový dokument obce Kamenice 2016-2021

1. Kvalita života v obci

1.1 Podpora komunitního života

1.2 Rozvoj občanské infrastruktury, podpora kultury a sportu

1.3 Zkvalitnění služeb OÚ Kamenice

2. Dopravní a technická infrastruktura

2.1 Dobudování místních komunikací

2.2 Zvýšení bezpečnosti v obci

2.3 Rozšíření kanalizačních, vodovodních sítí a ČOV

2.4 Redukce lokálních zdrojů znečištění

2.5 Posílení spojů hromadné dopravy a telekomunikace

3. Krajina, životní prostředí a cestovní ruch

3.1 Modernizace a úprava veřejných prostranství, údržba a rozvoj obecní zeleně

3.2 Podpora a propagace krátkodobého cestovního ruchu

3.3 Péče o vodní plochy