*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak Jičín
Jičín
www stránky
Znak Jičín
Jičín
www stránky
 

Jičín

Názvy hierarchických úrovní
I. "Prioritní oblast"
I.1 "Priorita"

Strategický plán rozvoje města Jičín (2018)

I. Životní prostředí a infrastruktura

I.1 Řízený rozvoj dopravy

I.2 Rozvoj technické infrastruktury

I.3 Zatraktivňování veřejných prostranství

I.4 Zlepšování podmínek pro bydlení

I.5 Zvyšování kvality životního prostředí

II. Ekonomický rozvoj a cestovní ruch

II.1 Podpora místní ekonomiky

II.2 Rozvoj koordinace a spolupráce v cestovním ruchu

II.3 Rozvoj infrastruktury a produktů cestovního ruchu

III. Kvalita života

III.1 Rozvoj vzdělávání (formálního, neformálního, zájmového, volnočasového i celoživotního)

III.2 Rozvoj sociálních a zachování zdravotních služeb ve městě Jičíně

III.3 Rozvoj kultury

III.4 Nabídka sportování a volnočasových aktivit pro všechny obyvatele města Jičína

IV. Správa města

IV.1 Spolupráce

IV.2 Moderní úřad

IV.3 Podpora participace veřejnosti

*