Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Hodonín

Plán rozvoje sociálních služeb pro Hodonín a spádové obce do roku 2010 / Rozpočet 2008

  2008 Odpovědnost Realizace Spolupráce
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
CELKOVÁ SUMA
Plán rozvoje sociálních služeb pro Hodonín a spádové obce do roku 2010 / Rozpočet 2008
3825 0 3825
A. PRŮŘEZOVÁ OBLAST 1808 0 1808
A.1 Zvýšení informovanosti o sociálních službách 0 0 0
A.2 Zachování stávajících sociálních služeb a služeb působících v sociální oblasti 1808 0 1808
A.2.1 Zmapování stávajících sociálních a služeb působících v sociální oblasti 0 0 0
A.2.2 Podpora zmapovaných organizací v sociální oblasti 1808 0 1808
D.1.3.4 Charita - Domov pro matky s dětmi 420 0 420 OSS Oblastní charita Hodonín
D.1.3.7 Dotace - Psychocentrum Domeček 1284 0 1284 OSS Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.
D.1.3.13 Dotace - K-centrum 80 0 80 OSS
D.1.3.14 Dotace - Linka důvěry 24 0 24 OSS PPP
A.3 Rozvoj podporovaného bydlení uživatelů soc. služeb v Hodoníně 0 0 0
A.3.1 Zahájení jednání o možnostech vzniku podporovaného bydlení pro uživatele soc. služeb 0 0 0
B. PÉČE O SENIORY 1467 0 1467
B.1 Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím prostředí 1467 0 1467
B.1.1 Zřízení centra denních služeb do roku 2009 0 0 0
B.1.2 Zvýšení dostupnosti a kapacity pečovatelských služeb ve spádových obcích 1467 0 1467
D.1.3.1 Pečovatelská služba 1467 0 1467 OSS
B.1.3 Zvýšení pocitu bezpečnosti seniorů 0 0 0
B.1.4 Podpora a rozvoj vzdělávání seniorů prostřednictvím Univerzity volného času a Univerzity 3.věku 0 0 0
B.2 Zkvalitňování pobytových služeb pro seniory 0 0 0
B.2.1 Rozšíření kapacity služby Domov se zvláštním režimem v S-centru Hodonín p.o. od roku 2008 0 0 0
B.2.2 Zřízení odlehčovacích služeb do roku 2010 0 0 0
B.2.3 Zlepšení dostupnosti pobytových zařízení pro seniory 0 0 0
B.2.4 Zlepšení prostředí a vybavení pobytových zařízeních, rozšíření doplňkových služeb 0 0 0
B.2.5 Navýšení počtu zaměstnanců v pobytových službách a jejich další vzdělávání 0 0 0
B.2.6 Zapojení dobrovolníků do péče o seniory v pobytových zařízeních 0 0 0
C. PÉČE O TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 110 0 110
C.1 Podpora sociální integrace zdravotně postižených 110 0 110
C.1.1 Podpora odlehčovacích služeb pro zdravotně handicapované - služeb osobní asistence, pečovatelských služeb pro zdravotně handicapované 110 0 110
D.1.3.12 Dotace - Centrum pro rodinu 110 0 110 OSS CpR
C.1.2 Vybudování terapeuticko-vzdělávacího centra pro handicapovanou mládež a mladé dospělé 0 0 0
C.1.3 Informování o problematice zdravotně postižených 0 0 0
C.1.4 Odstraňování architektonických bariér a zlepšování dostupnosti služeb pro zdravotně handicapované ze spádových obcí 0 0 0
C.1.5 Podpora zapojování zdrav. postižených do pracovních činností odpovídajících míře zdravotního postižení 0 0 0
D. PÉČE O RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ 0 0 0
D.1 Rozvoj služeb pro rodinu, děti a mládež napomáhajících snižování výskytu sociálně patologických jevů 0 0 0
D.1.1 Podpora nízkoprahového denního centra pro děti a mládež a dalších organizací, které nabízí preventivně zaměřené volnočasové aktivity pro děti a mládež 0 0 0
D.1.2 Zřízení sociálně aktivizační služby pro rodiny v nepříznivé životní situaci od roku 2008 0 0 0
D.1.3 Zvýšení kapacity programů určených pro rodinu,děti a mládež, které posilují kontakt v rodinách realizovaných v CPR a Poradně pro ženy a dívky 0 0 0
D.1.4 Zahájení jednání o možnostech podporovaného bydlení pro rodiny v nepříznivé životní situaci 0 0 0
E. PÉČE O NEPŘIZPŮSOBENÉ A VYŽADUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ PÉČI 440 0 440
E.1 Podpora integračních aktivit osob nepřizpůsobených a vyžadujících zvláštní péči 440 0 440
E.1.1 Rozšíření provozní doby nízkoprahového denního centra o víkendové pobyty 0 0 0
E.1.2 Odstraňování bariér a zlepšení dostupnosti pobytových služeb poskytovaných v Psychocentru Domeček o.p.s. 0 0 0
E.1.3 Podpora služeb pro etnické menšiny 440 0 440
D.1.3.15 Dotace - Sdružení Rómů a národ.menšin v Hodoníně 440 0 440 OSS
E.1.4 Vytvoření detašovaného pracoviště Občanského sdružení Krok v roce 2009 0 0 0