Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak Hlučín
Hlučín
www stránky

Hlučín

Rozbalit detaily

Koncepce rozvoje sportu Hlučín (2018)

1. Cíle a záměry v oblasti sportu

1.1 Město Hlučín podporuje sportovní aktivity ve městě.

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.2 Prioritní oblastí je podpora sportovních aktivit dětí a mládeže. Snahou je mládež orientovat sportovně vrámci volného času a tím předcházet negativním společenským jevům.

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.3 Sport je součásti projektu Zdravého města, slouží jako nástroj pro propagaci města Hlučína a přispívá k rozvoji cestovního ruchu a rozvoji města.

Deskriptory:
XIV. Cestovní ruch
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu

2. Úkoly a cíle v oblasti investiční výstavby

2.1 Víceúčelová sportovní hala

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

2.2 Rozvíjení wellness aktivit

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

2.3 Modernizace sportovní haly

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

2.4 Nafukovací hala

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

2.5 Zázemí (šatny) pro FC Hlučín a TJ Hlučín (oddíl volejbalu)

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

3. Úkoly a cíle v oblasti zapojení mládeže do organizovaného sportu

3.1 Návrat dětí a mládeže od konzumního způsobu života, televize, počítačů, zpět ke zdravému pohybu prostřednictvím sportu a ke změně životního stylu.

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

3.2 Podporovat u dětí a mládeže zájem o sport a o sportovní aktivity, umožňovat rozvíjení sportovních dovedností a schopností a vytvářet vhodné podmínky pro podporu zdravého životního stylu.

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

4. Úkoly a cíle v rámci neorganizovaného sportu

4.1 Podpora sportovních akcí na území města

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

4.2 Dětské dopravní hřiště

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

4.3 Rekreační sportování

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika