Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak Fulnek
Fulnek
www stránky

Fulnek

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní oblast"
1.1 "Strategické cíle"

Strategický plán rozvoje města Fulnek 2013-2020

1. Sociální služby

1.1 Podpora rozvoje sociálních služeb

1.2 Zajištění péče o seniory

1.3 Rozšíření kapacit zařízení sociálních služeb

2. Životní prostředí

2.1 Realizace protipovodňových opatření

2.2 Výstavba zařízení k čištění odpadních vod včetně kanalizací

2.3 Zajištění pořádku na veřejném prostranství

2.4 Zkvalitnění ekologické výchovy

2.5 Obnova a zlepšení stavu zeleně

3. Školství a vzdělávání

3.1 Modernizace školských zařízení

3.2 Zlepšení nabídky mimoškolní činnosti

3.3 Zřízení vzdělávacího centra pro sociálně a zdravotně znevýhodněné děti

3.4 Zvýšení úrovně vzdělání

4. Kvalita života

4.1 Zvýšení bezpečnosti občanů

4.2 Péče o čistotu a pořádek

4.3 Zlepšení kvality bydlení

4.4 Nabídka kulturních a sportovních akcí

5. Podnikání

5.1 Spolupráce s obcí

5.2 Podnikatelská infrastruktura

5.3 Rozvoj bydlení

5.4 Podnikání Romů

6. Cestovní ruch

6.1 Rozvoj cestovního ruchu

6.2 Zlepšení propagace

6.3 Look

6.4 Atraktivita města

7. Péče o majetek města, infrastruktura

7.1 Snížení energetické náročnosti města

7.2 Rekonstrukce náměstí

7.3 Cyklistická infrastruktura

7.4 Obnova a rozvoj technické infrastruktury

7.5 Zvýšení bezpečnosti