Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky

EVROPSKÁ UNIE / European Union

Názvy hierarchických úrovní
4. "Oblast"
4.1 "Strategický cíl"

Nová evropská agenda pro kulturu (2018)

GesceSpolugesceSpolupráce
4. Strategické cíle a činnosti
4.1 Společenský rozměr – podchycení síly kultury a kulturní rozmanitosti pro sociální soudržnost a pohodu
4.2 Hospodářský rozměr – podpora kreativity založené na kultuře v oblasti vzdělávání a inovací ve prospěch tvorby pracovních míst a růstu
4.3 Vnější rozměr – posilování mezinárodních kulturních vztahů
5. Horizontální činnosti
5.1 Ochrana a zhodnocování kulturního dědictví
5.2 Digital4Culture
6. Zavádění nové agendy
6.1 Spolupráce s členskými státy
6.2 Strukturovaný dialog s občanskou společností