Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak Dvůr Králové nad Labem
Dvůr Králové nad Labem
www stránky

Dvůr Králové nad Labem

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Dvůr Králové nad Labem 2023-2027

1. Senioři a zdravotně znevýhodnění občané

1.1 Zachování stávajících služeb podporujících setrvání osob (seniorů, zdravotně znevýhodněných občanů) v jejich přirozeném prostředí

1.2 Zachování a zkvalitnění pobytových služeb pro seniory a osoby zdravotně znevýhodněné

1.3 Podpora a zachování služeb pro osoby se zdravotním znevýhodněním

1.4 Podpora aktivního života seniorů

2. Rodina, děti a mládež

2.1 Podpora funkční rodiny a prevence řešení rizikových jevů u dětí, mládeže a rodin

3. Osoby ohrožené sociálním vyloučením

3.1 Podpora integrace osob ohrožených sociálním vyloučením

4. Priority a opatření týkající se procesu komunitního plánování sociálních služeb na území ORP DKnL

4.1 Pokračovat ve zkvalitnění a v systematizaci procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb