Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Děčín

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Strategický plán rozvoje města Děčín 2021-2027

1. Konkurenceschopná ekonomika podporující podnikání

1.1 Komunikace s podnikateli

1.2 Nemovitosti pro podnikání

1.3 Propojení firem a škol

1.4 Podpora podnikavosti a začínajících podnikatelů

2. Kvalitní životní prostředí

2.1 Odpadové hospodářství

2.2 Přírodní prostředí

2.3 Osvěta nejen na školách

3. Doprava a dostupnost města

3.1 Automobilová doprava, parkování

3.2 Pěší a cyklistická doprava

3.3 Veřejná hromadná doprava

3.4 Nákladní doprava, tranzit, řízení dopravy

3.5 Vodní doprava

4. Sociálně stabilní a bezpečné město

4.1 Bezpečnost

4.2 Bydlení

4.3 Trh práce

4.4 Sociální služby

5. Atraktivní město pro obyvatele a návštěvníky

5.1 Volný čas, kultura a sport

5.2 Infrastruktura pro volný čas a turismus

5.3 Marketing a kooperace

6. Vzdělávání pro budoucnost

6.1 Moderní vybavení škol

6.2 Kvalitní vzdělávání

7. Obnova a správa veřejné infrastruktury města

7.1 Veřejná prostranství

7.2 Objekty

7.3 Kanalizace, vodovodní sítě

7.4 Komunikace, mosty, lávky

7.5 Teplárenství a energie

7.6 Elektronické a datové sítě

8. Moderní veřejná správa

8.1 Modernizace činností ve vztahu k občanům

8.2 Kvalita procesů a činností veřejné správy a samosprávy