*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Dačice

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  

Zastřešující strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
Dačice Strategický plán rozvoje města Dačice 2016-2025 (s výhledem do roku 2030) 2016 2025
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
Dačice Strategie Mikroregionu Dačicko v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy 2015-2024 (verze 02/2015) 2015 2024
Dačice Strategie rozvoje mikroregionu Dačicko 2014-2020 2014 2020
Dačice Strategie rozvoje Regionu Renesance 2014-2020 2014 2020
Dokumentů: 3

Strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
Dačice Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice 2018 2018 --
Dokumentů: 1

Jiný typ dokumentu

Gestor Dokument Od Do
Dačice Generel bezbariérovosti Dačice (2016) 2016 --
Dačice Generel dopravy města Dačice (2017) 2017 --
Dačice Program regenerace Městské památkové zóny Dačice 2016-2019 2016 2019
Dokumentů: 3

Celkem dokumentů: 8


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*