Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Český Brod

Strategické dokumenty

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Akční plán ke strategickému plánu Český Brod 2019-2020 2019 2020
Akční plán ke strategickému plánu Český Brod 2020-2021 2020 2021
Strategický plán města Český Brod do roku 2022 (2007) [akt. 2011] 2007 2022
Dokumentů: 3

Strategický dokument

Dokument Od Do
Akční plán rozvoje sociálních a návazných služeb Český Brod 2020-2021 2020 2021
Komunitní plán sociálních a návazných služeb Český Brod 2020-2024 2020 2024
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Dokument Od Do
Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod 2017-2019 2017 2019
Koncepce činnosti městské policie Český Brod 2015-2020 2015 2020
Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod do roku 2025 2015 2025
Strategie území správního obvodu ORP Český Brod v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy 2015-2024 2015 2024
Dokumentů: 4

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Generel bezbariérové dopravy a tras Český Brod (2015) 2015 --
Generel dopravy Český Brod (2017) 2017 --
Generel vodovodů a kanalizací Český Brod (2014) 2014 --
Komplexní studie dopravy v klidu Český Brod (2014) 2014 --
Územní plán Český Brod (2017) 2017 --
Dokumentů: 5

Celkem dokumentů: 14
.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů