Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Brno

Strategické dokumentyZastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Vize a strategie Brno 2050 (2017) 2017 2050
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Dokument Od Do
6. Komunitní plán sociálních a návazných služeb města Brna 2020-2022 2020 2022
Akční plán k územní energetické koncepci statutárního města Brna (2019) 2019 --
Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (2030) - statutární město Brno 2019 --
Akční plán zlepšování kvality ovzduší statutární město Brno (2017) 2017 --
Aktualizace informační strategie města Brna na období 2020-2024 2020 2024
Koncepce obecního školství města Brno 2014-2020 2014 2020
Koncepce prevence kriminality ve městě Brně 2017-2021 2017 2021
Koncepce sportu města Brna 2018-2030 2018 2030
Koncepce zdravotnických služeb zajišťovaných v městských zdravotnických zařízeních města Brno (2012) 2012 --
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně (2017) 2017 --
Plán aktivního stárnutí ve městě Brně a jeho evaluace (2012) 2012 --
Plán odpadového hospodářství statutárního města Brna 2017-2025 2017 2025
Plán udržitelné městské mobility města Brna (2017) 2017 --
Plán zdraví města Brna 2018-2030 2018 2030
Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016-2020 2016 2020
Strategický plán sociálního začleňování města Brno 2016-2019 2016 2019
Strategický rámec MAP Brno (2017) 2017 --
Strategie a koncepce rozvoje univerzitního školství v Brně a její evaluace (2012) 2012 --
Strategie bydlení města Brno 2018-2030 2018 2030
Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna (2018) 2018 --
Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí 2018-2021 2018 2021
Územní energetická koncepce statutárního města Brna (2018) 2018 --
Dokumentů: 22

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Akční plán pro odstraňování bariér 2022-2023 2022 2023
Generel cyklistické dopravy na území města Brna (2010) 2010 --
Koncepce rekreačního využití příměstských lesů Města Brna (2012) 2012 --
Plán zdraví města Brna - Analýza 2018-2030 2018 2030
Územní plán Brno - upravený návrh (2021) 2021 --
ZDRAVÍ 2030 – Analytická studie: Brno-město (2019) -- --
Dokumentů: 6

Celkem dokumentů: 29