*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Brno

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Vize a strategie Brno 2050 (2017) 2017 2050
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Dokument Od Do
Energetická koncepce statutárního města Brno [akt. 2005] 2005 --
Komunitní plán sociálních služeb města Brno 2016-2017 2016 2017
Koncepce ekonomického rozvoje města Brno (2009) 2009 --
Koncepce obecního školství města Brno 2014-2020 2014 2020
Koncepce prevence kriminality ve městě Brně na léta 2008-2012 2008 2012
Koncepce rekreačního využití příměstských lesů Města Brna (2012) 2012 --
Koncepce rodinné politiky města Brno (2008) 2008 --
Koncepce sportu města Brno 2018-2030 2018 2030
Koncepce zdravotnických služeb zajišťovaných v městských zdravotnických zařízeních města Brno (2012) 2012 --
Plán aktivního stárnutí ve městě Brně a jeho evaluace (2012) 2012 --
Plán udržitelné městské mobility města Brna (2017) 2017 --
Plán zdraví města Brna 2018-2030 2018 2030
Program ke zlepšení kvality ovzduší statutárního města Brna (2012) 2012 --
Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016-2020 2016 2020
Program rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace (2012) 2012 --
Strategický plán sociálního začleňování města Brno pro období 2016-2019 2016 2019
Strategie a koncepce rozvoje univerzitního školství v Brně a její evaluace (2012) 2012 --
Strategie bydlení města Brno 2018-2030 2018 2030
Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí 2018-2021 2018 2021
Zásady pro rozvoj adaptací na změnu klimatu ve městě Brně: s využitím ekosystémově založených přístupů (2016) 2016 --
Dokumentů: 20

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Generel cyklistické dopravy na území města Brna (2010) 2010 --
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 22..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*