*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak Borovany
Borovany
www stránky
Znak Borovany
Borovany
www stránky
 

Borovany

Rozbalit detaily

Strategický plán rozvoje Borovan (2004)

A. INFRASTRUKTURA

B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

B.1 Posilování ekostabilizační a estetické funkce krajiny

B.2 Environmentální výchova

B.3 Podpora rekreační funkce krajiny

B.4 Rozvoj účasti veřejnosti v procesu rozhodování

C. SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

C.1 Rozvoj zdravotní péče a zdravého životního stylu

C.2 Rozvoj systému sociální péče

C.3 Zajištění bezpečnosti obyvatelstva

C.4 Optimalizace systému vzdělávání

C.5 Rozvoj nabídky pro volný čas jako prevence sociopatologických jevů

D. KULTURA, VOLNÝ ČAS A CESTOVNÍ RUCH

D.1 Rozvoj spolupráce informačních a kulturních center v širším regionu

D.2 Vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu

D.3 Rozvoj nabídky pro volný čas

D.4 Tradice

*