Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Benešov

Strategické dokumenty
I.Průmysl a stavebnictví
II.Energetika, teplárenství, plynárenství
II.dhospodaření a úspory energie
II.eobnovitelné zdroje energie
III.Podnikání a zahraniční obchod
IV.Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.Informační a komunikační technologie
V.deSlužby, aplikace a produkty ICT
VI.Vzdělávání
VI.hdalší vzdělávání
VI.iceloživotní učení
VII.Zaměstnanost a trh práce
VIII.Sociální začleňování
VIII.aaktivní začleňování
VIII.bohrožené skupiny
VIII.crovné příležitosti
VIII.ezačleňování cizinců
IX.Sociální služby
IX.asociální poradenství
IX.bsociální péče
IX.dsociální infrastruktura
X.Rodinná politika
X.asoulad soukromého a pracovního života
X.dslužby pro rodiny a děti
XI.Doprava
XI.asilniční doprava
XI.hveřejná doprava
XI.imobilita
XI.jbezpečnost v dopravě
XI.knemotorová doprava
XII.Životní prostředí
XII.aochrana ovzduší a klimatu
XII.bnakládání s odpady
XII.gomezování hluku a vibrací
XII.hodvádění a čištění odpadních vod
XII.jjakost povrchových a podpovrchových vod
XIII.Zdravotnictví
XIII.cživotní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.dzdravé stárnutí obyvatel
XIII.enemocnost a úrazovost
XIV.Cestovní ruch
XV.Kultura
XV.bkulturní památky a umění
XVI.Bydlení
XVI.abytový fond
XVI.ddostupné bydlení
XVII.Veřejná správa
XVII.alegislativní a regulační prostředí
XVII.boptimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.fkomunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
XVII.hparticipace občanů na veřejné správě
XVIII.Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XIX.brozpočtování a makroekonomika
XX.Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XX.abezpečnost a veřejný pořádek
XX.bkriminalita a prevence kriminality
XX.ezahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XXI.Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXI.atělesná výchova, sport, turistika
XXI.bzájmová činnost a rekreace
XXI.dNNO
XXII.Demografie a propopulační opatření
XXIII.Ochrana spotřebitelů
XXIV.Udržitelný rozvoj

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů
XXIV.
Udržitelný rozvoj

.. deskriptory - podrobnější členění