*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Štětí

Strategie, cíle

.. knihovna dokumentů
   a programů

Další subjekty

Dům dětí a mládeže (DDM)

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Města Štětí (JSDH MŠ)

Kulturní a informační zařízení Města Štětí (KIZ)

Mateřská škola Štětí

Městská policie (MěPol)

Otevřený klub mládeže

Štětské komunální služby (ŠKS)

ZŠ Ostrovní

ZŠ Školní

ZŠ T. G. Masaryka

*