Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PARDUBICKÝ
KRAJ PARDUBICKÝ
www stránky

Indikátor

tisk
i

64000 Živě narození s vrozenou vadou (zjištěnou do 1 roku věku) - absolutně

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
Poskytovatel indikátoru: Ústav zdravotnických informací a statistiky
Zdroj dat: NRRZ, ÚZIS ČR
Správce: Ústav zdravotnických informací a statistiky
Poznámka ke zdroji dat:
Údaje do roku 2015 převzaty z aplikace: DPS kraj, DPS Okres, DPS ORP. Od roku 2016 je zdrojem pro údaje: NRRZ, ÚZIS ČR.
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (VV), zjištěnou do 1 roku života dítěte.
Do roku 1996 - sledovány vrozené vady z kapitoly XVII. MKN-10 (Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality);
od roku 1997 sledovány všechny vrozené vady (i mimo kapitolu XVII.)
Okruh zpravodajských jednotek: Genetická, ženská, gynekologicko-porodnická, novorozenecká, dětská, kardiologická, ortopedická nebo jiná odborná oddělení státních i nestátních zdravotnických zařízení všech rezortů, kde byla vrozená vada zjištěna.
Jednotka:
Počet
loading
loading
loading


Zpět