Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PARDUBICKÝ

Indikátor

tisk
i

Výdaje na kulturu - suma

Deskriptory:
XV. Kultura
Poskytovatel indikátoru: Ministerstvo financí
*Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Kultura označuje v užším slova smyslu soubor vybraných a tvůrčích lidských činností, jako je například literatura, umění, divadlo, náboženství, případně i vzdělávání. V širším smyslu, zejména ve společenských vědách, je to systém všech významů, činností a vzorců chování, které si člověk osvojuje až jako člen společnosti, kde se tato kultura pěstuje a předává. Již z této definice je zřejmý význam kultury pro udržitelný rozvoj.

Činnosti v kultuře jsou (až na výjimky) svojí povahou ekonomicky ztrátové, ať je provozuje jakýkoliv typ právnické osoby.

Výsledkem reformy veřejné správy je, že nadále bude financování kultury v ČR spočívat především na zastupitelstvech obcí, měst a krajů, resp. na rozpočtech územní samosprávy. Výjimku budou zřejmě i nadále tvořit především výdaje státního rozpočtu na památkovou péči. Funguje i systém poskytování dotací ze státního rozpočtu na činnosti kultury prostřednictvím grantů (zejména jako nástroj konkrétního vyjádření podpory priorit ve smyslu schválené kulturní politiky). ***
Popis dat: Výdaje na kulturu (rozpočtová položka v odvětvovém třídění obecního rozpočtu - pododdíl 331) zahrnují veškeré výdaje na kulturní činnost (film, divadlo, knihovny, hudba, muzea, galerie ad.).

Data jsou v Monitoru dostupná takto:
- nejdříve si vybrat analyzovanou obec – napr. Chrudim monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00270211
- v horni liště se objevi odkaz „rozpočet“ - monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00270211
- hned pod ni je další odkaz „odvětvový rozklikavací pro výdaje“ - monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00270211
- po rozkliknutí  položky „služby pro obyvatelstvo“ se objevi položka „kultura“ (pododdil 331).

Indikator zahrnuje všechny dilci položky, tedy cely pododdil 331.
Zdroj dat: Státní pokladna
Správce: ÚŘAD Ministerstvo financí
Poznámka ke zdroji dat:
Databáze MF ČR – Monitor (viz  monitor.statnipokladna.cz/2018/)
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Výdaje na kulturu (rozpočtová položka v odvětvovém třídění obecního rozpočtu - pododdíl 331) zahrnují veškeré výdaje na kulturní činnost (film, divadlo, knihovny, hudba, muzea, galerie ad.). Indikátor je celkovou sumou všech výdajových položek rozpočtového odvětvového pododdílu 331).
Jednotka:
Mezinárodní porovnatelnost:
Ne
Interpretace indikátoru:

Kultura patří mezi nejsložitější oblasti společenského života. Její projevy jsou nejen mnohostranné, ale ve značné míře také nehmotné a proto i stěží „uchopitelné“. Výdaje na kulturu vyjadřují zájem a podporu kulturnímu dění v obci. Z tohoto hlediska lze ve zjednodušujíí interpretaci považovat vyšší nebo rostoucí výdaje za pozitivní jev. V analýzách je nutné brát do úvahy další indikátory a kvalitativní charakteristiky podporovaných akcí. Obecný cíl či limit neexistuje. Možná je interpretace pomocí benchmarkingu, sledování vývoje indikátoru v čase (trend), nebo vyjádření jako podíl z celkového rozpočtu obce. Pro porovnání - Ministerstvo kultury v poslednich letech hospodaří v rámci své rozpočtové kapitoly s prostředky představujícími necelé procento z celkových výdajů státního rozpočtu (po dečtení výdajů na majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi je to okolo 0,7 %).

Prezentace indikátoru:

Indikátor je číslo, lze prezentovat v tabulce, v grafu apod.

loading...
loading...
loading...


Zpět