Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PARDUBICKÝ
KRAJ PARDUBICKÝ
www stránky

Indikátor

tisk
i

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou

Deskriptory:
III. Podnikání a zahraniční obchod
Poskytovatel indikátoru: Český statistický úřad
*Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:

Z hlediska obcí a měst je vývoj počtu podnikatelských subjektů významný, neboť výnosy jejich daní tvoří důležitou část daňových příjmů municipální sféry.

***
Popis dat: Název produktu: Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem za správní obvody Prahy a obcí s rozšířenou působností (kod 140131-18).

Datová sada obsahuje časovou řadu statistických údajů o počtu registrovaných ekonomických subjektů a subjektů se zjištěnou aktivitou za vybrané právní formy (právnické, fyzické osoby). Údaje představují úhrny za správní obvody obcí s rozšířenou působností  a z 22 správních obvodů Prahy od roku 2010.
Zdroj dat: RES
Správce: Český statistický úřad
Poznámka ke zdroji dat:
Datovým zdrojem pro organizační statistiku je Registr ekonomických subjektů (dále jen RES). RES je veřejným seznamem, který vytváří a spravuje ČSÚ na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů. Registr se využívá především pro přípravu a realizaci statistických zjišťování. Je průběžně aktualizován daty ze statistických zjišťování a údaji z obchodního rejstříku, živnostenských úřadů a z dalších administrativních zdrojů. Po spuštění základních registrů veřejné správy od 1.7.2012 se hlavním zdrojem pro jeho aktualizaci stal Registr osob (ROS).
V RES jsou evidovány právnické osoby včetně organizačních složek státu a fyzické osoby, které mají postavení podnikatele. Fyzické osoby zahrnují soukromé podnikatele podnikající dle živnostenského zákona, zemědělské podnikatele – fyzické osoby, fyzické osoby provozující jinou podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů a od roku 2014 zahraniční fyzické osoby a odštěpné závody zahraničních fyzických osob. V evidenci RES se od roku 2013 nerozlišují fyzické osoby zapsané a nezapsané v obchodním rejstříku.
Definice a metodika stanovení indikátoru:

Podnikatelským subjektem se rozumí subjekty právnických osob a fyzických osob podnikatelů. Patří sem i příspěvkové organizace, které si obce a kraje zřizují k plnění některých svých funkcí ( z více než 80 % oblast školství - základní školy, školní stravování a základní umělecké školy, zbývající část tvoří oblast kultury - zájmová činnost, knihovny, muzea a galerie; a oblast sociálních služeb).

Jednotka:
počet
Časová dostupnost dat (časová řada): Od 1995
Mezinárodní porovnatelnost:
Ne
Frekvence zjišťování dat: Roční
Interpretace indikátoru:

Počty aktivních ekonomických subjektů vypovídají i o tom, jaké podmínky pro jejich existenci a rozvoj vytváří územní samospráva, hlavně na úrovni obcí. I když základní aspekty fungování ekonomických subjektů jsou dané zákonnými normami, které platí na celém území, řada podmínek je i v rukou samosprávy. Platí to jak pro podnikatelské, tak i pro subjekty založené pro jinou než podnikatelskou činnost.

Spolehlivost indikátoru, nejistoty apod.:

Vysoká (data ČSÚ)

loading
loading
loading


Zpět