Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

Indikátor

tisk
i

Výdaje na rozvojovou spolupráci - suma

Deskriptory:
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
Poskytovatel indikátoru: Ministerstvo financí
*Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Zahraniční rozvojová spolupráce se v průběhu let stala jedním z hlavních nástrojů podpory rozvoje v chudších částech světa. Představuje pomoc vyjádřenou transferem financí, materiálu, expertní nebo technickou asistencí za účelem dlouhodobého udržitelného rozvoje partnerských zemí.

Vyspělé státy projevují solidaritu s lidmi v málo rozvinutých zemích a cítí svůj díl zodpovědnosti na řešení globálních problémů, které do značné míry souvisejí s chudobou. Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je plnohodnotnou součástí jejich zahraniční politiky a přispívá k naplňování jejích cílů.

Strategickým cílem rozvojové politiky je odstraňování chudoby a podpora bezpečnosti a prosperity prostřednictvím efektivního partnerství, které umožní chudým a málo rozvinutým zemím realizovat jejich rozvojové cíle. Výchozí bod představují Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals – MDGs, konkrétně Cíl č. 1 - Vymýtit extrémní chudobu a hlad ad.). Klíčový stimul pro rozvoj představují demokratické formy vládnutí, udržitelný ekonomický růst, zapojování rozvojových zemí do mezinárodního obchodu, sociální rozvoj a péče o životní prostředí. ***
Popis dat: Databáze MF ČR – Monitor (viz  monitor.statnipokladna.cz/2018/)
Zdroj dat: Státní pokladna
Správce: ÚŘAD Ministerstvo financí
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Indikátor je suma výdajů ve všech rozpočtových položkách podoodílu 622 „Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)“
Jednotka:
Mezinárodní porovnatelnost:
Ne - výdaje na rozvojovou spoluprácí na úrovni města nebudou pravděpodobně metodicky porovnatelné
Interpretace indikátoru:

Na národní úrovni existuje Strategie ZRS ČR 2018 – 2030, kterou vláda ČR schválila v r. 2017. ta stanovuje hlavní principy pro realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v období platnosti Agendy OSN pro udržitelný rozvoj. Výdaje na ZSR pomalu rostou, přesto však zdaleka nedosahují našich mezinárodních závazků. Podle závazku přijatého v roce 1970 všemi státy OSN by měly všechny vyspělé země vyčlenit na zahraniční rozvojovou spolupráci 0,7 % svého národního důchodu. Příspěvek ČR představuje zhruba 0,15 % domácího národního důchodu. V současné době jsou české příspěvky na zahraniční rozvojovou spolupráci jedny z nejnižších v celé Evropské unii. Výdaje na ZRS města lze hodnotit pomocí cíle (mezinárodního nebo pro dané měso, pokud existuje), porovnáním mezi městy (výdaje na ZRS na osobu), sledovnánim trendu apod. Pří hodnocení je nutno brát do úvahy další faktory jako efektivita využití ZRS, potřebnost, ad..)

Spolehlivost indikátoru, nejistoty apod.:

Vysoká - data MF

Prezentace indikátoru:

Indikátor je číslo - prezentovat lze v tabulce, grafem apod.

loading
loading
loading


Zpět