Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

Indikátor

tisk
i

3020 Index stáří - ženy

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
Poskytovatel indikátoru: Ústav zdravotnických informací a statistiky
Zdroj dat: Údaje do roku 2015 převzaty z aplikace: DPS ORP. Od roku 2016 je zdrojem pro údaje: ČSÚ.
Správce: Ústav zdravotnických informací a statistiky
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Počet žen ve věku 65 let a více na 100 dívek ve věku 0-14 let; k 31.12. Do počtu obyvatel započítány všechny osoby, které mají na území České republiky trvalé  bydliště, a to bez ohledu na jejich státní občanství(tedy i cizinci s povolením k trvalému pobytu),  od roku 2001 se zahrnují i cizinci s dlouhodobým pobytem.
Jednotka:
Podíl
loading


Zpět