Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

Indikátor

tisk
i

6002 Vyrovnávací položky dle ESA

Deskriptory:
XVII. Veřejná správa
XIX. Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
Poskytovatel indikátoru: Český statistický úřad
Popis dat: Vyrovnávací položka (B) je účetním výsledkem získaným odečtením celkové hodnoty zápisů na jedné straně účtu od celkové hodnoty na druhé straně. Nemůže být měřena nezávisle na ostatních zápisech; jako odvozený zápis odráží použití obecných účetních pravidel o zvláštních zápisech na obou stranách účtu.
Vyrovnávací položky ale nejsou pouze nástrojem zavedeným pro zajištění vyrovnanosti účtů, poskytují značné množství informací a zahrnují některé z nejdůležitějších zápisů na účtech: přidaná hodnota, provozní přebytek, disponibilní důchod, úspory, čisté půjčky a čisté výpůjčky, čisté jmění.
Pro jednotky (institucionální jednotky; místní činnostní jednotky) nebo seskupení jednotek (institucionální sektory a při rozšířeném pojetí i nerezidenti; odvětví) se na různých podúčtech zaznamenávají transakce nebo ostatní toky, které jsou spojeny s některými zvláštními rysy ekonomického života (například výroba). Takový soubor transakcí není obvykle vybilancován; celkové částky zaznamenané jako přijaté a zaplacené se obvykle liší, takže musí být zavedena vyrovnávací položka. Vyrovnávací položka musí být obvykle zavedena rovněž mezi úhrnem aktiv a úhrnem závazků institucionální jednotky nebo sektoru.
Správce: Český statistický úřad
Poznámka ke zdroji dat:
ČSÚ - VDB
loading
loading
loading


Zpět