Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

Indikátor

tisk
i

5758 Výdaje veřejného rozpočtu

Deskriptory:
XVII. Veřejná správa
Poskytovatel indikátoru: Český statistický úřad
Popis dat: Výdaje jsou veškeré návratné platby na běžné i kapitálové účely, opětované i neopětované, a poskytování návratné platby (půjčky) za účelem rozpočtové politiky.
Výdaje dělíme z hlediska analytického rámce (dle druhového třídění) především na běžné a kapitálové.
Běžné výdaje jsou výdaje, které slouží na pokrytí běžných a pravidelně se opakujících potřeb územního samosprávného celku. Jsou to výdaje spojené s výkonem státní správy, výdaje na vlastní činnost obce dále pak výdaje spojené s péčí o vlastní majetek apod.
Běžné výdaje (které jsou zahrnuty v druhové třídě 5) dál dělíme na :
· neinvestiční nákupy – opětované (s přímou protihodnotou) výdaje za zboží a služby neinvestiční povahy, náklady související s pracovní silou, jako jsou mzdy a pojistné, úhrady energií, nájemné, opravy a udržování vlastního majetku. Jsou identické se seskupením položek 50 a 51.
· neinvestiční transfery – neopětované (bez přímé protihodnoty) výdaje na neinvestiční účely charakteru dotací, příspěvků a dávek poskytovaných mimo rozpočtovou jednotku. Jsou to např. dotace dobrovolným svazkům obcí, příspěvky na provoz vlastních příspěvkových organizací. Patří do seskupení položek 52-55 a 57.
· neinvestiční půjčky – návratné poskytované (půjčené) prostředky jiným subjektům na neinvestiční účely. Jsou obsaženy v seskupení položek 56.
Kapitálové výdaje (které jsou v třídě 6) dělíme dále na:
· investiční nákupy – opětované výdaje na pořízení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, akcií a majetkových účastí jako nástroje rozpočtové politiky. Jsou v seskupení položek 61 a 62.
· investiční transfery – neopětované výdaje charakteru dotací, příspěvků a dávek na investiční účely poskytovaných mimo rozpočtovou jednotku. Obsahuje je seskupení položek 63 a 67.
· investiční půjčky - návratné poskytované prostředky jiným subjektům na investiční účely. Reprezentuje je seskupení položek 64.
Správce: Český statistický úřad
Poznámka ke zdroji dat:
ČSÚ - VDB
loading
loading
loading


Zpět