Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak NUTS 2 (CZ02): Střední Čechy
NUTS 2 (CZ02): Střední Čechy
www stránky

NUTS 2 (CZ02): Střední Čechy

Názvy hierarchických úrovní
"Cíl"
1 "Výsledky"
1.1 "Opratření"

Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy - CZ02 (2005) [akt. 2016]

GesceSpolugesceSpolupráce
Do roku 2020 dosáhnout na celém území zóny CZ02 Střední Čechy splnění imisních limitů daných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, v příloze č. 1 v bodě 1 a 3.
Příspěvky k úrovni znečištění PM10, B(a)P, NO2 a arsenem jsou sníženy.
Opatření (technicko-organizační,ekonomická, vzdělávací/informační, jiná).
Emisní stropy pro silniční dopravu.
Identifikace stacionárních zdrojů, které mají významný příspěvek k překročení imisního limitu, u kterých bude krajský úřad postupovat podle § 13 odst. zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění (prověření povolení provozu zdrojů).