Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak NUTS 2 (CZ06): Jihovýchod
NUTS 2 (CZ06): Jihovýchod
www stránky

NUTS 2 (CZ06): Jihovýchod

Názvy hierarchických úrovní
"Cíl"
1 "Výsledky"
1.1 "Opatření"

Program zlepšování kvality ovzduší Aglomerace Brno - CZ06A (2006) [akt. 2016]

GesceSpolugesceSpolupráce
Do roku 2020 dosáhnout na celém území aglomerace CZ06A Brno splnění imisních limitů daných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, v příloze č. 1 v bodě 1 a 3.
Příspěvky k úrovni znečištění PM2,5, PM10, B(a)P a NO2 na území města Brna jsou sníženy.
Emisní stropy pro silniční dopravu.
Identifikace stacionárních zdrojů, které mají významný příspěvek k překročení imisního limitu, u kterých bude krajský úřad postupovat podle § 13 odst. zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění (prověření povolení provozu zdrojů).
Opatření (technicko-organizační,ekonomická, vzdělávací/informační, jiná).