Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST
NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST
www stránky

NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST

Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR 2021-2025

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Sebevědomě v kyberprostoru
1.1 Celonárodní přístup s důrazem na sdílení informací, koordinaci a spolupráci
1.2 Rozvoj schopností a kapacit státu v kybernetické bezpečnosti
1.3 Posílení zabezpečení a odolnosti infrastruktury
1.4 Rozvoj schopností predikce, detekce a agilní reakce na kybernetický útok
1.5 Účinná strategická komunikace
1.6 Prevence a potírání kybernetické kriminality
2. Silná a spolehlivá spojenectví
2.1 Efektivní mezinárodní spolupráce
2.2 Tvorba spojenců
2.3 Prosazování zájmů ČR v zahraničí
2.4 Vytváření dialogu v mezinárodním prostředí
2.5 Podpora otevřeného a bezpečného chování v kyberprostoru
2.6 Export know-how
3. Odolná společnost 4.0
3.1 Zajištění bezpečnosti digitalizace státní správy / eGovernmentu
3.2 Kvalitní systém vzdělávání
3.3 Osvětová činnost
3.4 Spolupráce státu, soukromé sféry a občanů
3.5 Vytváření expertní základny