Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
www stránky

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

Strategie Českých center 2020-2023

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
The Czech Centres’ Strategy 2020-2023
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
Datum schválení
30.7.2020
Doba platnosti
2020 - 2023
Popis dokumentu
Strategie Českých center 2020-2023 slouží jako strategický dokument, jehož cílem je nastínit priority a cíle Českých center pro období 2020-2023. show
Implementace
Implementace dokumentu probíhá skrze formy činnosti a prezentace mj. show
Na SČC 2020-2023 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Statut Českých center
Zřizovací listina
Koncepce zahraniční politiky České republiky ze dne 13. 7. 2015
Usnesení vlády o Koncepci jednotné prezentace České republiky ze dne 26. 8. 2019
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení č. 19/2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná