Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
www stránky

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

Koncepce zahraniční politiky České republiky (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Concept of the Czech Republic´s Foreign Policy (2015)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
Garant za instituci
Odbor zahraničněpolitického plánování
Datum schválení
13.7.2015
Doba platnosti
2015 - průběžně
Popis dokumentu
Koncepce zahraniční politiky ČR představuje základní rámec pro uskutečňování zahraničněpolitických zájmů ČR. Dokument navazuje na předchozí koncepci zahraniční politiky z roku 2011 a rovněž zohledňuje proměny mezinárodního prostředí, ke kterým od roku 2011 došlo. show
Implementace
Pro jednotlivá průřezová témata či specifické nástroje zahraniční politiky budou zpracovány dílčí rezortní či vládní koncepce nebo strategie. show
Výchozí legislativa
Koncepce vychází z programového prohlášení Vlády ČR z února 2014, a z hloubkového auditu zahraniční politiky, který proběhl na Ministerstvu zahraničních věcí ČR v průběhu roku 2014.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
563 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Koncepce byla doplněna - viz Usnesení Vlády ČR č. 719 ze dne 31.08.2015
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne nejméně za 3 roky neuvedeno