*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
www stránky
 

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

Koncepce zahraniční politiky České republiky (2015)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce zahraniční politiky České republiky (2015)
[KZP ČR 2015]
Název dokumentu anglickyConcept of the Czech Republic´s Foreign Policy (2015)
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
Garant za instituciOdbor zahraničněpolitického plánování
Datum schválení13.7.2015
Doba platnosti2015 - průběžně
Popis dokumentu
Koncepce zahraniční politiky ČR představuje základní rámec pro uskutečňování zahraničněpolitických zájmů ČR. Dokument navazuje na předchozí koncepci zahraniční politiky z roku 2011 a rovněž zohledňuje proměny mezinárodního prostředí, ke kterým od roku 2011 došlo. show
Implementace
Pro jednotlivá průřezová témata či specifické nástroje zahraniční politiky budou zpracovány dílčí rezortní či vládní koncepce nebo strategie. show
Výchozí legislativaKoncepce vychází z programového prohlášení Vlády ČR z února 2014, a z hloubkového auditu zahraniční politiky, který proběhl na Ministerstvu zahraničních věcí ČR v průběhu roku 2014.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
563 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná
Poznámka k dokumentuKoncepce byla doplněna - viz Usnesení Vlády ČR č. 719 ze dne 31.08.2015


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne nejméně za 3 roky neuvedeno
*