*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
www stránky
Znak MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
www stránky
 

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Rezortní strategie pro rozvoj eJustice 2016-2020

Základní informace o dokumentu
Název dokumentuRezortní strategie pro rozvoj eJustice 2016-2020
[eJustice MS 2016-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Garant za instituciOdbor informatiky MS
Datum schválení8.6.2016
Doba platnosti2016 - 2020
Popis dokumentu
Strategie je dlouhodobým výhledem pro oblast elektronizace justice. show
Implementace
Dokument je implementován ročními akčními plány.
Výchozí legislativaStrategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 (usnesení vlády č. 680/2014 ze dne 27. 8. 2014)
Strategie v oblasti evropské eJustice na období let 2014 až 2018 (Rada EU, 6. 12. 2013) a navazující Víceletý akční plán v oblasti evropské e-justice na období let 2014-2018
Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ICT služeb (usnesení vlády č. 889/2015 ze dne 2. 11. 2015)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
505 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně roční zprávy o vývoji, víceleté hodnotící zprávy vládě (první k 31.12.2017) neuvedeno
*