Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Rezortní strategie pro rozvoj eJustice 2016-2020

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Garant za instituci
Sekce dohledu a justice
Datum schválení
8.6.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
Strategie je dlouhodobým výhledem pro oblast elektronizace justice. show
Implementace
Dokument je implementován ročními akčními plány.
Výchozí legislativa
Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 (usnesení vlády č. 680/2014 ze dne 27. 8. 2014)
Strategie v oblasti evropské eJustice na období let 2014 až 2018 (Rada EU, 6. 12. 2013) a navazující Víceletý akční plán v oblasti evropské e-justice na období let 2014-2018
Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ICT služeb (usnesení vlády č. 889/2015 ze dne 2. 11. 2015)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
505 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně roční zprávy o vývoji, víceleté hodnotící zprávy vládě (první k 31.12.2017) neuvedeno