*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO OBRANY
MINISTERSTVO OBRANY
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO OBRANY
MINISTERSTVO OBRANY
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO OBRANY

Obranná strategie ČR (2012)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuObranná strategie ČR (2012)
[OS ČR 2012]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO OBRANY
Garant za instituciMinisterstvo obrany
Datum schválení26.9.2012
Doba platnosti2012 - 2019
Popis dokumentu
Obranná strategie představuje záměr vlády České republiky k zajištění obrany České republiky v tomto desetiletí. Popisuje základní zásady výstavby a činnosti systému obrany státu, rekapituluje hlavní úkoly ozbrojených sil a aktualizuje politicko-vojenské ambice show
Implementace
Implementace nové Obranné strategie se projevila zejména v aktualizaci Plánu obrany ČR a rovněž v dalších koncepčních dokumentech zpracovaných na podzim roku 2012. Strategie je v činnosti resortu MO průběžně naplňována.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
699 / 2012
PDF
*