Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO OBRANY
MINISTERSTVO OBRANY
www stránky

MINISTERSTVO OBRANY

Koncepce přípravy občanů k obraně státu (2013)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO OBRANY
Garant za instituci
Ministerstvo obrany
Datum schválení
16.1.2013
Doba platnosti
2013 - 2015
Popis dokumentu
Koncepce přípravy občanů k obraně státu je výchozím koncepčním dokumentem pro stanovení systému a obsahu přípravy občanů k obraně státu. Byla schválena dne 16. ledna 2013 usnesením vlády č. 38. show
Implementace
Implementace koncepce je závislá na legislativních a nelegislativních podmínkách uvnitř věcně příslušných rezortů a vyžaduje úzkou součinnost a podporu orgánů státní správy a samosprávy, nestátního sektoru a akademické obce. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
38 / 2013
PDF