*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO OBRANY
MINISTERSTVO OBRANY
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO OBRANY
MINISTERSTVO OBRANY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO OBRANY

Bílá kniha o obraně (2011)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Bílá kniha o obraně (2011)
[BKO ČR 2011]
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO OBRANY
Garant za instituci
Ministerstvo obrany ČR
Datum schválení
18.5.2011
Doba platnosti
2011 - 2014
Popis dokumentu
Bílá kniha o obraně (BKO) je strategickým dokumentem, který určuje směřování AČR v příštích 10–15 letech, její priority a způsob řízení zdrojů k jejich dosažení. Zároveň slouží jako směrnice pro restrukturalizaci systému velení a řízení AČR a reformy MO. show
Implementace
Uvedení Bílé knihy do praxe je založeno na realizaci stanovených prioritních cílů, které vychází z jejích závěru a doporučení. Tyto cíle budou naplněny prostřednictvím konkrétních projektů v letech 2011–2014 (viz Rámcový harmonogram realizace Bílé knihy str. 149–151). show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
369 / 2011
PDF
*