*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO FINANCÍ
MINISTERSTVO FINANCÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO FINANCÍ
MINISTERSTVO FINANCÍ
www stránky

MINISTERSTVO FINANCÍ

Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
The Czech Republic Funding and Debt Management Strategy for 2020
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO FINANCÍ
Garant za instituci
Odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
Datum schválení
6.12.2020
Doba platnosti
2020 - 2020
Popis dokumentu
Strategie uvádí základní rámec realizace financování státu a jsou stanoveny výchozí limity a cíle pro jednotlivé sledované ukazatele portfolia státního dluhu pro příslušný rok a ve střednědobém výhledu na další dva roky.
Implementace
Dokument vytváří samostatný rámec emisní činnosti státu. Je východiskem pro emisní kalendáře a další operace na primárním a sekundárním trhu. Na základě dokumentu jsou vykazována data o udržitelnosti státního dluhu pro EK v rámci Konvergenčního programu.
Výchozí legislativa
rozhodnutí vedení MF (r. 2004)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
rozhodnutí vedení MF (č. j.: MF-31435/2019/2002-1)
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno
*