Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO FINANCÍ

Národní strategie finančního vzdělávání 2.0 (2020)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO FINANCÍ
Garant za instituci
Odbor 35 - Finanční trhy II
Datum schválení
13.1.2020
Doba platnosti
2020 - průběžně
Popis dokumentu
Cílem dokumentu je zvyšování úrovně finanční gramotnosti, resp. posílení osobní odpovědnosti každého jedince za hospodaření se svými financemi; obsahem je vymezení cílů, nástrojů k jejich dosažení, cílových skupin a zodpovědnosti relevantních subjektů veřejného a soukromého sektoru. show
Implementace
Za finanční vzdělávání je zodpovědné především MF, MŠMT, MPSV a MPO, resp. další členové Pracovní skupiny finančního vzdělávání (PSFV) - subjekty jsou specifikovány včetně vymezení jejich rolí; celkovou koordinaci zastřešuje MF - odd. 3503.
Výchozí legislativa
Národní strategie finančního vzdělávání (NSFV) byla přijata vládou usnesením č. 338/2010. Její součástí je akční plán, který dává za úkol NSFV aktualizovat - NSFV 2.0 je tak revizí NSFV.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
30 / 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne nerelevantní neuvedeno