*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO FINANCÍ
MINISTERSTVO FINANCÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO FINANCÍ
MINISTERSTVO FINANCÍ
www stránky
 

MINISTERSTVO FINANCÍ

Konvergenční program České republiky (2018)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKonvergenční program České republiky (2018)
[KP ČR 2018]
Název dokumentu anglickyConvergence Programme of the Czech Republic (2018)
Odpovědná instituceMINISTERSTVO FINANCÍ
Garant za instituciOdbor 37 - Hospodářská politika
Datum schválení30.4.2018
Doba platnosti2018 - 2018
Popis dokumentu
Jedná se o každoročně připravovaný dokument, který specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.
Implementace
Popsaná opatření vycházejí z programových priorit vlády, která je zároveň odpovědná za jejich implementaci.
Výchozí legislativaPakt o stabilitě a růstu: Usnesení amsterodamského zasedání Evropské rady o Paktu o stabilitě a růstu (Amsterdam, 17. června 1997) (Úřední věstník C 236 ze dne 2.8.1997)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
281 / 2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná
Poznámka k dokumentuKonvergenční program České republiky (2018) tvoří součást Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2019 až 2021.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Částečně každoročně neuvedeno

Archiv

*