*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO FINANCÍ
MINISTERSTVO FINANCÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO FINANCÍ
MINISTERSTVO FINANCÍ
www stránky
 

MINISTERSTVO FINANCÍ

Aktualizovaná strategie přistoupení ČR k eurozóně (2007)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAktualizovaná strategie přistoupení ČR k eurozóně (2007)
[Eurostrategie ČR 2007]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO FINANCÍ
Garant za instituciOdbor 37 - Hospodářská politika
Datum schválení29.8.2007
Doba platnosti2007 - průběžně
Popis dokumentu
Dokument představuje strategii pro úspěšné přijetí eura z pohledu vnějšího (splnění maastrichtských kritérií) i vnitřního (připravenost ekonomiky ČR), a s tím spojené nastavení hospodářské politiky.
Implementace
Implementací dokumentu je každoroční "Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou", které slouží jako podklad vládě ČR a ČNB pro rozhodnutí o vstupu do kurzového režimu ERM II, a tím následně i do eurozóny.
Výchozí legislativaPlán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí roku 2007
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1002 / 2007
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná
Poznámka k dokumentuDokument je ve společné gesci MF ČR a ČNB. Stránky ČNB jsou: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/pristoupeni_emu.html


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ne Ne rok neuvedeno
*