*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MAS Podhůří Železných hor
MAS Podhůří Železných hor
www stránky
Znak MAS Podhůří Železných hor
MAS Podhůří Železných hor
www stránky
 

MAS Podhůří Železných hor

Strategie CLLD MAS Podhůří Železných hor 2015-2023

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie CLLD MAS Podhůří Železných hor 2015-2023
[SCLLD MAS Podhůří Žel. hor 2015-2023]
Odpovědná instituceMAS Podhůří Železných hor
Datum schválení13.1.2017
Doba platnosti2017 - 2023
Popis dokumentu
Integrovaná strategie představuje strategický dokument, který vyhodnocuje problémy a potenciál vymezeného území a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření a je zpracován a schválen určeným nositelem integrovaného nástroje (pro CLLD místní akční skupinou). show
Implementace
Implementace dokumentu se řídí aktuálně platným Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020. Odpovědnost za implementaci má nositel integrovaného nástroje, tedy MAS Podhůří Železných hor o.p.s.
Výchozí legislativaNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 (obecné nařízení)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Dokument byl schválen splněním podmínek věcného hodnocení.
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2 x ročně Zpráva o plnění neuvedeno
*