Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MAS Mezilesí
MAS Mezilesí
www stránky

MAS Mezilesí

Strategie CLLD MAS Mezilesí 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - http://www.masmezilesi.cz/sclld--strategie-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje:Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Strategie CLLD MAS Mezilesí 2014-2020
[SCLLD MAS Mezilesí 2014-2020]
Odpovědná instituce
MAS Mezilesí
Datum schválení
12.12.2017
Doba platnosti
2016 - 2023
Popis dokumentu
Integrovaná strategie představuje strategický dokument, který vyhodnocuje problémy a potenciál vymezeného území a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření a je zpracován a schválen určeným nositelem integrovaného nástroje (pro CLLD místní akční skupinou). show
Implementace
Implementace dokumentu se řídí aktuálně platným Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020. Odpovědnost za implementaci má nositel integrovaného nástroje, tedy MAS Mezilesí.
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 (obecné nařízení)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Dokumetn byl schválen splněním podmínek věcného hodnocení
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2 x ročně Zpráva o plnění neuvedeno