Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ JIHOČESKÝ
KRAJ JIHOČESKÝ
www stránky

Indikátor

tisk
i

47300 Průměrné procento pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz celkem

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
Poskytovatel indikátoru: Ústav zdravotnických informací a statistiky
Zdroj dat: ČSSZ, ÚZIS ČR
Správce: Ústav zdravotnických informací a statistiky
Poznámka ke zdroji dat:
Údaje do roku 2015 převzaty z aplikace: DPS kraj, DPS Okres. Od roku 2016 je zdrojem pro údaje: ČSSZ, ÚZIS ČR.
Definice a metodika stanovení indikátoru:

Průměrné procento pracovní neschopnosti vyjadřuje podíl kalendářních dnů pracovní neschopnosti na celkovém kalendářním fondu ve sledovaném období. Ukazatel se vypočítá podle vzorce: A = B / C * 100, kde A = průměrné procento pracovní neschopnosti B = kalendářní dny pracovní neschopnosti C = počet nemocensky pojištěných pracovníků násobený počtem kalendářních dnů ve sledovaném období

Jednotka:
Procento
loading
loading
loading


Zpět