Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ JIHOČESKÝ
KRAJ JIHOČESKÝ
www stránky

Indikátor

tisk
i

Index vzdělanosti
Education index

Deskriptory:
VI. Vzdělávání
Poskytovatel indikátoru: Český statistický úřad
*Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:

Informuje o sociálním kapitálu v obci. Vyšší vzdělanost zvyšuje možnost uplatnění na trhu práce a potenciál lidských zdrojů v území. Lze z něj také usuzovat na vzdělávací dráhy žáků, neboť další indikátor OECD poukazuje na vazbu mezi socioekonomickým statutem rodin a vzdělávacími drahami dětí.

***
Zdroj dat: SLDB
Správce: Český statistický úřad
Definice a metodika stanovení indikátoru:

Součet vážených podílů obyvatel v jednotlivých vzdělanostních skupinách z celkového počtu obyvatel starších 15 let (bez nezjištěných).

Váhy: obyvatelstvo se základním vzděláním, bez vzdělání a s nezjištěným vzděláním (1), obyvatelstvo se středním vzděláním bez maturity (2), obyvatelstvo se středním vzděláním s maturitou, s nadstavbovým a vyšším odborným vzděláním (3) a obyvatelstvo s vysokoškolským vzděláním včetně vědecké přípravy (4).

Součet vážených podílů obyvatel v jednotlivých vzdělanostních skupinách z celkového počtu obyvatel starších 15 let (bez nezjištěných).

 

Existují i jiné metodické návody pro tvorbu tohoto indexu.
Jednotka:
index
Mezinárodní porovnatelnost:
Ne (Index vzdělanosti může mít v různých zemích a kontextech různý význam a následně také jiný koncept i metodiku tvorby)
Frekvence zjišťování dat: Databáze SLDB – opakování/aktualizace 1x za 10 let
Interpretace indikátoru:

Dosažená úroveň vzdělání patří mezi základní charakteristiky sloužící k posuzování kulturní úrovně a kvality lidského kapitálu u různých skupin obyvatelstva. Index vzdělanosti nevypovídá přímo o kvalitě nebo efektivitě vzdělávacích institucí v daném místě, patří však do témat ekonomických nebo sociálních (vzdělanější obyvatelstvo bude soudržnější, lépe uplatnitelné na trhu práce, očekávatelná je i efektivní součinnost se školami, atd.), která se vzděláváním přímo souvisejí.

Index nabývá hodnot 100-500 (komunita, jejíž všichni členové budou mít základní vzdělání, bude mít hodnotu indexu rovnu 100; komunita se všemi vysokoškoláky pak rovnu 500). Vyšší hodnota indexu, tedy vyšší vzdělanost dané komunity zvyšuje její možnost uplatnění na trhu práce a zvyšuje tak potenciál lidských zdrojů v území.

Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.):

Možno členit podle pohlaví (disagregovaná data jsou dostupná)

Spolehlivost indikátoru, nejistoty apod.:

Vysoká (data ČSÚ), nicméně jedná se o data z censu – určitá chybovost je pravděpodobná

Prezentace indikátoru:

Index vzdělanosti je bezrozměrné číslo (index) nabývající hodnot 100 až 500. Lze prezentovat pro vybrané subjekty v číselné podobě, např. tabulkou nebo sloupcovým grafem

loading
loading
loading


Zpět