Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ JIHOČESKÝ
KRAJ JIHOČESKÝ
www stránky

Indikátor

tisk
i

3010 Index stáří - muži

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
Poskytovatel indikátoru: Ústav zdravotnických informací a statistiky
Zdroj dat: Údaje do roku 2015 převzaty z aplikace: DPS ORP. Od roku 2016 je zdrojem pro údaje: ČSÚ.
Správce: Ústav zdravotnických informací a statistiky
Definice a metodika stanovení indikátoru:

Počet mužů ve věku 65 let a více na 100 chlapců ve věku 0-14 let; k 31.12. Do počtu obyvatel započítány všechny osoby, které mají na území České republiky trvalé bydliště, a to bez ohledu na jejich státní občanství(tedy i cizinci s povolením k trvalému pobytu), od roku 2001 se zahrnují i cizinci s dlouhodobým pobytem.

Jednotka:
Podíl
loading


Zpět