Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak Pražská metropolitní oblast
Pražská metropolitní oblast

Pražská metropolitní oblast

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro programové období 2021-2027

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Pražská metropolitní oblast
Garant za instituci
Magistrát hl. m. Prahy, odbor evropských fondů
Datum schválení
16.11.2023
Doba platnosti
2021 - 2027
Popis dokumentu
Integrované územní investice (dále jen „ITI“) jsou nástrojem pro podporu integrovaného územního rozvoje v souladu s nařízeními EU. Nástroj ITI je v ČR implementován ve 13 metropolitních územích/ aglomeracích. show
Implementace
ITI PMO 2021-2027 byla zpracována dle povinné struktury, která je stanovena Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027. Součástí dokumentu je Implementační část.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 8/41 ze dne 16. 11. 2023
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ano 2x ročně (zpracovává Zprávu o plnění integrované strategie) neuvedeno