Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak Plzeňská metropolitní oblast
Plzeňská metropolitní oblast

Plzeňská metropolitní oblast

Integrovaná územní strategie Plzeňské aglomerace 2021-2027ITI

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Plzeňská metropolitní oblast
Datum schválení
29.3.2021
Doba platnosti
2021 - 2027
Popis dokumentu
Integrovaná územní strategie ve smyslu §17d zákona o podpoře regionálního rozvoje představuje strategický dokument, který vyhodnocuje problémy a potenciál vymezeného území a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření a je zpracován a schválen určeným nositelem strategie integrovaného show
Implementace
Implementace dokumentu ve vztahu k naplňování politiky soudržnosti se řídí aktuálně platným Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021 – 2027. show
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 (obecné nařízení)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Rozhodnutí zastupitelstva města Plzně ze dne 29. 3. 2021
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2x ročně Zpráva o plnění neuvedeno