Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak Jihlavská aglomerace
Jihlavská aglomerace

Jihlavská aglomerace

Integrovaná strategie ITI Jihlavské aglomerace 2021-2027ITI

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Jihlavská aglomerace
Datum schválení
29.3.2022
Doba platnosti
2021 - 2027
Popis dokumentu
Integrovaná územní strategie ve smyslu §17d zákona o podpoře regionálního rozvoje představuje strategický dokument, který vyhodnocuje problémy a potenciál vymezeného území a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření a je zpracován a schválen určeným nositelem strategie integrovaného show
Implementace
Implementace dokumentu ve vztahu k naplňování politiky soudržnosti se řídí aktuálně platným Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021 – 2027. show
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 (obecné nařízení)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Rozhodnutí zastupitelstva statutárního města Jihlavy ze dne 29.3.2022
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2x ročně Zpráva o plnění neuvedeno