Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak Území Liberec - Jablonec nad Nisou
Území Liberec - Jablonec nad Nisou

Území Liberec - Jablonec nad Nisou

Integrovaný plán rozvoje území aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou (2015)IPRÚ

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Území Liberec - Jablonec nad Nisou
Garant za instituci
statutární město Liberec
Datum schválení
2.11.2016
Doba platnosti
2016 - 2023
Popis dokumentu
Integrovaný plán představuje strategický dokument, který vyhodnocuje problémy a potenciál vymezeného území a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření a je zpracován a schválen určeným nositelem integrovaného nástroje. Plán má analytickou, strategickou a implementační část. show
Implementace
Implementace dokumentu se řídí aktuálně platným Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020. Odpovědnost za implementaci strategie má nositel integrovaného nástroje, tedy město Liberec.
Výchozí legislativa
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020
Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 (Česká republika)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Dokument byl schválen splněním podmínek věcného hodnocení.
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2x ročně Zpráva o plnění neuvedeno