*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Hodonín

Strategie, cíle

.. knihovna dokumentů
   a programů

Indikátory

.. pro měření výstupů
   a efektivity

Odpovědnosti

.. za dokumenty, cíle
   a opatření

Další subjekty

Dům kultury, příspěvková organizace (DK)

Hodonínský symfonický orchestr a smíšený pěvecký sbor (HSO a SPS)

Lázně Hodonín (Lázně)

Městská bytová správa, s.r.o. (MěBS)

Městská knihovna Hodonín

Městská policie (MěP)

MŠ Hodonín

Sbor dobrovolných hasičů, Hodonín

TESPRA Hodonín, s.r.o.

TEZA Hodonín, příspěvková organizace (TEZA Hodonín)

Zoologická zahrada Hodonín (ZOO Hodonín)

ZŠ Hodonín

*