» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 04/2020 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Ministerstva zahraničních věcí

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaZÁKONYVYŽADUJÍCÍ VZNIKSTRATEGIERezoluce RadybezpečnostiOSN č. 1325,o ženách, mírua bezpečnosti(2000)Střednědobá vize posilováníkapacit České rozvojové agenturyZahraničnírozvojovápomocVztahy kostatnímstátům amezinárodnímorganizacímMezinárodnísmlouvya dohodyMezinárodnísankceVnějšíekonomickévztahyOchrana práva zájmů ČR ajejích občanův zahraničíZastupitelskéúřady vzahraničíSprávamajetku ČRv zahraničíKoncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce (2015)Zákon č. 2/1969Sb., o zřízeníministerstev ajiných ústředníchorgánů státnísprávy ČeskérepublikyZákon č. 151/2010 Sb., o zahraničnírozvojovéspolupráci ahumanit. pomociposkytovanédo zahraničíStrategie zahraniční rozvojovéspolupráce České republiky2018-2030Bezpečnostní strategie ČR (2011)Koncepce zahraniční politiky ČR (2015)Strategie prouplatňováníčeských občanův mezinárodníchorganizacích(2017)Akční plánČeské republikyk implementacirezoluce Radybezpečnosti OSN č. 1325(2000), o ženách, mírua bezpečnostia souvisejícíchrezolucí na období2017-2020Koncepcejednotnéprezentace ČR2021+
zobrazit legendu