» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 04/2020 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Ministerstva obrany

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONY v gesci ministerstvaZÁKONY vyžadující vznik strategieBílá kniha o obraně ČR 2035 - Dlouhodobý výhled pro obranuZákon č. 289 /2005Sb., oVojenském zpravo-dajstvíZabezpečování obrany ČRPlán obranyČR (2011)Řízení ArmádyČRSprávavojenskýchújezdůDlouhodobá vize resortu Ministerstva obrany (2008 - 2028)Koncepceoperační přípravystátního území ČR2017-2020Koncepcemobilizaceozbrojenýchsil ČR (2013)Zákon č. 221/1999 Sb., ovojácích zpovoláníZákon č. 222/1999 Sb., ozajišťováníobrany ČeskérepublikyÚstavní zákon č. 110/1998Sb., obezpečnosti ČeskérepublikyZákon č. 310/1999 Sb., opobytu ozbrojenýchsil jinýchstátů na území České republikyZákon č. 2/1969Sb., o zřízeníministersteva jiných ústředníchorgánů státnísprávy České republikyKoncepce přípravyobčanů k obraněstátu 2019-2024Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil ČR (2013)Dlouhodobý výhled pro obranu 2030 (2015)Zákon č. 214/2004 Sb., ozřízení Univerzity obranyZákon č. 170 /2002 Sb., oválečných veteránechZákon č. 300 /2013 Sb. oVojenské policiiZákon č. 220/1999 Sb., oprůběhu zá-kladní nebonáhradní služby a vo-jenskýchcvičení a o některých právníchpoměrechvojáků v zálozeZákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČeskérepublikyZákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojenýchsilách ČeskérepublikyPlán operačnípřípravy státníhoúzemí ČRna léta2017 až 2020Koncepce obranného aplikovaného výzkumua vývoje na období 2016 až 2022Koncepce výstavby Armády ČR do roku 2025 (2015)Obranná strategie ČR(aktualizace)Zákon č. 585/2004 Sb., obranné po-vinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
zobrazit legendu