» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 04/2020 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Ministerstva financí

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčníhozákona)STRATEGICKÉDOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaMapa neobsahuje ZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 16/1993 Sb.,o silniční daniZákon č. 456/2011 Sb.,o Finanční správě ČRZákon č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcíchZákon č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcíchZákon č. 243/2000 Sb.,o rozpočt. určení daníZákon č. 13/1993 Sb.,celní zákonZavedeníjednotnéměny euroHospodařenís majetkemstátu,privatizaceStát. rozpočet,státní závěr.účet, státnípokladnaFin. trh,plateb.styk,ochr. zájmůspotřebitelůDaně,poplatky,cloFinančníhospodařenía kontrolaÚčetnictví,audit, daň.poradenstvíDevizovévěci, ochr.zahr.investicTomboly,loterieKonvergenčníprogram ČR(2020)Zákon č 280/2009 Sb., o daň.řáduZákon č. 250/2000Sb., orozpočtovýchpravidlechúzemních rozpočtůZákon č. 320/2001Sb., o finančníkontroleZákon č. 563/1991Sb., o účetnictvíZákon č. 93/2009Sb., o auditorechZákon č.219/1995 Sb.,devizový zákonZákon č. 202/1990 Sb., oloteriích ajinýchpodobnýchhráchZákon č. 219/2000Sb., o majetku ČRa jejím vystupovánív právních vztazíchZákonč. 474/2017Sb., o státnímrozpočtuČRZákon č. 377/2005Sb., o doplňkovémdozoru nadbankamiZákon č. 235/2004 Sb.,o DPHZákon č. 353/2003 Sb., ospotřebníchdaníchZákon č. 338/1992 Sb., odani znemovitostíZákonč. 218/2000 Sb.,o rozpočtovýchpravidlechZákon č. 21/1992Sb., o bankáchZákon č. 523/1992Sb., o daňovémporadenství aKomoře daň.poradců ČRZákon č. 151/1997Sb., o oceňovánímajetkuZákon č. 92/1991Sb., o podmínkáchpřevodu majetkustátu na jiné osobyZák. č. 240/2013Sb., o investič.společnostech ainvestič. fondechZák. č. 190/2004Sb., o dluhopisechZákon č. 526/1990Sb., o cenáchZákon č. 256/2004Sb., o podnikánína kapitál. trhuZákon č. 265/1991Sb., o působnostiorgánů ČRv oblasti cenZákon č. 284/2009Sb., o plateb. stykuZákon č. 145/2010Sb., o spotřebitel.úvěruZákon č. 357/1992 Sb., odani dědic,darovací a zpřevodu nemov.Zákon č. 586/1992 Sb., odaníchz příjmůZákonč. 23/2017 Sb.,o pravidlechrozpočtovézodpovědnostiRozpočtovástrategie sektoruveřejných institucíČeské republiky(2021-2023)Národní strategiefinančníhovzdělávání 2.0(2020)
zobrazit legendu