» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 01/2019 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Středočeského kraje

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DSČKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZásady územního rozvoje SČK (2011+)Územně analytické podklady SČKAkční plán k RIS3 strategii SČK 2017-2018Koncepce prevence kriminality SČK 2018–2021Koncepce podpory památkové péče ve SČK na období 2014-2016Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty SČK v letech 2011–2020Plány oblastí povodíZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeKoncepce podpory profesionálních divadel na léta 2016 – 2020Koncepce regionálních funkcí knihoven ve SČK na období 2014–2018Územní energetická koncepce SČK(2004)Strategie integrace romské komunity ve SČK na období 2017 – 2021Krajská příloha k národní RIS 3 SČK(2014)Program rozvoje cestovního ruchu SČK 2015-2020Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu ve SČK na období 2015 - 2018Akční plán environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty SČK v letech 2011–2020Program zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Čechy – CZ02Povodňový plán SČKZákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzděláváníRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyProgram rozvoje SČK (2014–2020)Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve SĆK 2016 - 2020Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb SČK 2015-2019Strategie protidrogové politiky SČK 2016 - 2020Plán odpadovéhohospodářství SČK 2016–2025Plán rozvoje vodovodů a kanalizací SČK Strategie rozvoje zdravotnictví SČK mezi léty 2014 – 2020OstatníKrizový plán SČKHavarijní plán SČKPoplachový plán SČKDílčí plán obrany SČKPandemický plán kraje SČKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportuNařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Plán dopravní obslužnosti území SČK 2016 - 2020Koncepce rozvoje cyklistické dopravy SČK 2017 - 2023Koncepce pod-pory sportovních center mládeže 2017 – 2021Regionální surovinová politika SČKPlán primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže ve SČK 2016 - 2018Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví SČKZákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péčiZákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služebZákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavyPlán nezbytných dodávek SČK (PND)Koncepce ochrany přírody a krajiny SČK 2006-2016
zobrazit legendu